1. Манай харилцагч: TATUKA BAKERY

2015.10.30- нд зээл авсан.
Өөрийн ажиллуулдаг соffee shop –г түшиглэн, талх нарийн боовны үйлдвэр нээн үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. 2. Манай харилцагчӨРГӨӨ ЗООГ
2016.10.26 нд нэмж зээл авсан.
Ломбард ажиллуулдаг бөгөөд  өөрийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, салбараа нээсний дээр мөн цайны газар нээн амжилттай ажилуулж байна.


 
3. Манай харилцагч: МЭЛТЭС АВТО ЗАСВАРЫН ГАЗАР
Авто засварын газраа өргөжүүлж, авто сэлбэгийн дэлгүүр нээсэн. 2017 оны 1 сард зээлээ амжилттай хааж, үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

 
4. Манай харилцагч: ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ЗООГИЙН ГАЗАР
2014 онд зээл авсан ба Улаанбаатарын Цагдаагийн газрын ажилчдын цайны газрыг түрээслэн амжилттай ажиллаж, зээл хэвийн төлөлттэй явж байна.