ОРОН СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ
Зээлийн хүү сарын - 4%
Зээлийн хугацаа - 12 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө - Орон сууц
Та Орон сууц барьцаалсан зээл авахыг хүсвэл энд дарж хүсэлтээ илгээнэ үү.