БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ
Зээлийн хүү сарын - 4%
Зээлийн хугацаа - 12 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө – Шаардлагагүй
Зээлийн хэмжээ – 50,000 төг – 1,000,000 төг хүртэл
Зээлдэгчид тавьж буй шаардлага:
25-аас дээш насны
Сүүлийн 5 жил Фэйсбүүк хуудас идэвхтэй хөтөлсөн байх
Ажил эрхэлдэг
Монгол Улсад оршин суугаа
Та барьцаагүй зээл авахыг хүсвэл энд дарж хүсэлтээ илгээнэ үү.